krusomjai Article


สื่อเพศวิถี 4 อกหัก ไม่ยักเป็นไร

สาระสำคัญ          
     ธรรมชาติของความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้   การบอกเลิกหรือถูกบอกเลิกเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์   อาจนำมาซึ่งความรู้สึกเสียใจ เสียความรู้สึก การเผชิญกับการเปลี่ยนเแปลงและความเสียใจ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้โดยตระหนักว่า ความรู้สึกจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป  วัยรุ่นจึงควรเลือกวิธีจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

 

จุดประสงค์

๑. บอกความรู้สึกของตนเอง หากต้องเผชิญกับการบอกเลิกความสัมพันธ์

๒. ระบุวิธีคลี่คลายอารมณ์เมื่อถูกบอกเลิกความสัมพันธ์ ที่ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

๓. บอกสิ่งที่วัยรุ่นควรเตรียมใจเมื่อมีความรักและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์

 

อุปกรณ์ และสื่อ   

๑. กระดาษฟลิปชาร์ท  กระดาษกาว  ปากกาเคมี

๒. กรณีศึกษา สำหรับ ๖ กลุ่ม

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

๑. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ว่า เป็นการสำรวจความรู้สึกหากความสัมพันธ์ที่มีต้องยุติลง และหาวิธีที่จะจัดการความรู้สึกของตนเอง

๒.  แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม แจกใบกรณีศึกษาให้แต่ละกลุ่ม  (โดย ๒ กลุ่มจะได้เรื่องเดียวกัน แต่เขียนบันทึกจากมุมของแต่ละคน)

๓.  อธิบายว่า ให้แต่ละกลุ่มอ่านเรื่องที่ได้รับ และให้ช่วยกันเขียนบันทึกตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ลองสวมบทบาทเป็นคนๆ นั้นในเหตุการณ์นั้นๆ  โดยให้บรรยายถึงความรู้สึก และสิ่งที่คิด ณ ขณะนั้น   

๔.  เมื่อหมดเวลา ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง


๕. ครูชวนคุยหลังจากทุกกลุ่มนำเสนอแล้ว

คำถามชวนคิด

 • เมื่ออยู่ในสถานการณ์เลิกกัน  ความรู้สึกของทั้งฝ่ายบอกเลิก กับฝ่ายถูกบอกเลิก เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • ผู้หญิงกับผู้ชายที่อกหัก มีอาการต่างกันหรือไม่ อย่างไร
 • คิดหรือไม่ว่าตนเองจะต้องถูกบอกเลิกสักครั้งในชีวิต เพราะเหตุใด
 • หากต้องถูกบอกเลิก คิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างไร
 • ข่าวที่เคยได้ยินเกี่ยวกับคนอกหักมีอะไรบ้าง คิดว่าการที่เขาตัดสินใจเช่นนั้น เป็นเพราะเหตุใด  มีวิธีการอื่นๆ ที่นักเรียนคิดว่าควรทำเมื่ออกหักไหม คืออะไร
 • เราสามารถ “เผื่อใจไว้” สำหรับความผิดหวังล่วงหน้าได้หรือไม่เมื่อมีความรัก ถ้าได้ ทำอย่างไร ถ้าไม่ได้ เพราะอะไร
 • ความผิดหวังจากความรัก  แตกต่างจากความผิดหวังในเรื่องอื่นๆ  หรือไม่  อย่างไร
 • ขอตัวอย่างจริงของผู้เรียนถ้ามีผู้อาสาสมัคร  ให้เล่าว่าผ่านวันเวลานั้นมาอย่างไร 

 

๖. สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • เมื่อคนเราตกอยู่ในความทุกข์ ทุกคนล้วนเชื่อว่าความรู้สึกที่เรากำลังเผชิญนั้นหนักหนาสาหัสกว่าของคนอื่นเสมอ  แต่หากได้มีเวลาทบทวนความรู้สึกของตน ก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมชาติของทุกคนที่ต้องพบเจอกับความผิดหวังบ้าง
 • เวลาที่เราทุกข์ โกรธ หรือเสียใจ  เรามักอยู่กับ  “ความจริง” ด้านเดียวคือ ด้านที่เป็นลบ และเป็นภาวะที่อารมณ์มีอิทธิพลมากกว่าเหตุผล  จึงควรเตือนตัวเองว่าอย่าตัดสินใจเมื่อความรู้สึกยังรุนแรง  เพื่อไม่ให้เราต้องมาเสียใจภายหลัง  เช่น ไปทำร้ายตัวเองหรือทำรุนแรงกับคนอื่นแล้วมาเสียใจทีหลัง
 • วัยรุ่นยังไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญกับความทุกข์มากนัก ดังนั้นเมื่อผิดหวัง จึงเกิดความรู้สึกรุนแรง เพราะไม่ได้คาดการณ์หรือเตรียมรับมือไว้ก่อน ทำให้หลายคนด่วนตัดสินใจแก้ปัญหาตามลำพัง ซึ่งบางครั้งก็อาจต้องเสียใจในภายหลัง
 • หากรู้สึกกำลังเผชิญความทุกข์ ควรหาคนพูดคุยที่ไว้ใจได้ เพราะอย่างน้อยก็มีคนรับฟัง หรือจดบันทึก เพื่อช่วยผ่อนคลายความรู้สึก  หรือหากิจกรรมอื่นๆ ทำเพื่อดึงหรือหยุดความคิด
 • เมื่อเริ่มมีความสัมพันธ์ เราจึงควรเผื่อใจ และคอยเตือนตัวเองว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ  และหากความสัมพันธ์ต้องยุติลง  เราอาจรู้สึกเสียใจได้  แต่ก็ต้องผ่านความรู้สึกนั้นไปให้ได้

 

การวัดและประเมินผล

 • สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และการอภิปรายแลกเปลี่ยน

 

คำถามท้ายบท

þ  ข้อใดถือเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต

         ก.  รักแท้ มีแค่ครั้งเดียว

         ข.  รักแท้ เปลี่ยนแปลงได้

         ค.  รักแท้ต้องมีเพศสัมพันธ์

         ง.   รักแท้ต้องได้แต่งงานกัน

 

þ  “คนอกหักจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง”  เห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด

 

 


กลุ่ม ๑

 

กรณีศึกษาที่ ๑ณีกับสิทธิ์

          สิทธิ์เป็นนักกีฬาโรงเรียน มีแฟนชื่อณี  ณีเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ และเป็นหญิงสาวเรียบร้อย ณีรักสิทธิ์มาก ณีพาสิทธิ์ไปรู้จักพ่อแม่ โดยแนะนำว่าเป็นแฟน

          สิทธิ์เป็นแฟนคนแรกของณี แต่ก่อนหน้าจะคบณี  สิทธิ์มีแฟนมาหลายคนแล้ว เพื่อนๆ ของณีเตือนณีเสมอว่าให้ระวังจะถูกทิ้ง เพราะสิทธิ์หน้าตาดี มีสาวๆ มารุมเยอะ  แต่ณีเชื่อใจสิทธิ์ เพราะสิทธิ์บอกเสมอว่าเขาไม่มีคนอื่น

         หลังจากคบกันได้หกเดือน สิทธิ์ก็ขอเลิกกับณี  โดยมาบอกว่า “เราเป็นแค่เพื่อนกันเถอะนะ”

 

 

บันทึกของสิทธิ์:

 

         วันนี้เราไปบอกเลิกณี  เราบอกณีว่า ให้เราเป็นเค่เพื่อนกัน  เรา................................................

 


กลุ่ม ๒

 

กรณีศึกษาที่ ๑ณีกับสิทธิ

          สิทธิ์เป็นนักกีฬาโรงเรียน มีแฟนชื่อณี  ณีเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ และเป็นหญิงสาวเรียบร้อย ณีรักสิทธิ์มาก ณีพาสิทธิ์ไปรู้จักพ่อแม่ โดยแนะนำว่าเป็นแฟน

          สิทธิ์เป็นแฟนคนแรกของณี แต่ก่อนหน้าจะคบณี  สิทธิ์มีแฟนมาหลายคนแล้ว เพื่อนๆ ของณีเตือนณีเสมอว่าให้ระวังจะถูกทิ้ง เพราะสิทธิ์หน้าตาดี มีสาวๆ มารุมเยอะ  แต่ณีเชื่อใจสิทธิ์ เพราะสิทธิ์บอกเสมอว่าเขาไม่มีคนอื่น

         หลังจากคบกันได้หกเดือน สิทธิ์ก็ขอเลิกกับณี  โดยมาบอกว่า “เราเป็นแค่เพื่อนกันเถอะนะ”

 

 

บันทึกของณี:

 

         วันนี้สิทธิ์มาบอกในสิ่งที่เพื่อนๆ เตือน และเรากลัวมาตลอด  สิทธิ์บอกว่าให้เราเป็นแเค่เพื่อนกันเถอะนะ  เรา................................................

 

 

 

กลุ่ม ๓

 

กรณีศึกษาที่ ๒:  จ๋ากับพล

          จ๋าเป็นแฟนกับพลตั้งแต่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ในปีแรก  จ๋ามีแฟนอีกคนอยู่โรงเรียนเก่า  ซึ่งคบกันแบบห่างๆ  แต่ไม่เคยบอกเลิกกัน พลเคยถามจ๋าว่ามีแฟนมากี่คน จ๋าเล่าเพียงว่ามีคนมาจีบหลายคน แต่ตอนนี้เป็นแฟนพลคนเดียวเท่านั้น

          พลกับจ๋ามีอะไรกันแล้ว และพลใช้ถุงยางอนามัยเสมอเพราะพลรักจ๋ามาก และไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นระหว่างที่จ๋ายังเรียนอยู่ พลตั้งใจอย่างมากว่าจะคบจ๋าจริงจัง และตั้งความหวังว่าสักวันจะแต่งงานกับจ๋าเมื่อเรียนจบ

          อยู่มาวันหนึ่ง พลแอบเห็นข้อความในโทรศัพท์มือถือของจ๋าโดยบังเอิญ เป็นข้อความที่จ๋าส่งให้ผู้ชายคนอื่น พลปวดใจมาก เมื่อถามจ๋า จ๋าจึงบอกว่าอยากเลิกกับพล  และเชื่อว่าพลจะหาแฟนใหม่ได้ดีกว่าจ๋า เพราะพลเป็นคนดี

 

บันทึกของจ๋า:

 

         วันนี้เราบอกพลว่า อยากเลิกกัน  เรา................................................

 


กลุ่ม ๔

 

กรณีศึกษาที่ ๒:  จ๋ากับพล

          จ๋าเป็นแฟนกับพลตั้งแต่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ในปีแรก  จ๋ามีแฟนอีกคนอยู่โรงเรียนเก่า  ซึ่งคบกันแบบห่างๆ  แต่ไม่เคยบอกเลิกกัน พลเคยถามจ๋าว่ามีแฟนมากี่คน จ๋าเล่าเพียงว่ามีคนมาจีบหลายคน แต่ตอนนี้เป็นแฟนพลคนเดียวเท่านั้น

          พลกับจ๋ามีอะไรกันแล้ว และพลใช้ถุงยางอนามัยเสมอเพราะพลรักจ๋ามาก และไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นระหว่างที่จ๋ายังเรียนอยู่ พลตั้งใจอย่างมากว่าจะคบจ๋าจริงจัง และตั้งความหวังว่าสักวันจะแต่งงานกับจ๋าเมื่อเรียนจบ

          อยู่มาวันหนึ่ง พลแอบเห็นข้อความในโทรศัพท์มือถือของจ๋าโดยบังเอิญ เป็นข้อความที่จ๋าส่งให้ผู้ชายคนอื่น พลปวดใจมาก เมื่อถามจ๋า จ๋าจึงบอกว่าอยากเลิกกับพล  และเชื่อว่าพลจะหาแฟนใหม่ได้ดีกว่าจ๋า เพราะพลเป็นคนดี

 

บันทึกของพล:

 

         คุยกับจ๋าวันนี้เรื่อง SMS จ๋าเลยบอกให้เลิกกัน  เรา................................................

 

 


กลุ่ม ๕

 

กรณีศึกษาที่ ๓ตี๋กับชัย

          ตี๋ตกลงเป็นแฟนกับชัยอย่างเงียบๆ โดยไม่ยอมให้ใครรู้ว่าทั้งคู่เป็นเกย์และรักกัน ทั้งคู่ใช้วิธีโทรคุยกันแทบทุกคืน และใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งเสมอในวันเสาร์อาทิตย์

          แต่พอผ่านไปสามเดือน ชัยก็โทรหาตี๋น้อยลง และไม่มาหาที่บ้านเหมือนเมื่อก่อน  ตี๋เข้าใจว่าชัยกำลังจะตีจากเพราะมีแฟนใหม่   ตี๋จึงคิดจะเป็นฝ่ายบอกเลิกชัย จากนั้น ตี๋จึงไม่รับโทรศัพท์ชัย เจอหน้าก็ไม่ยอมพูดด้วย

          จนวันหนึ่งชัยส่ง sms มาบอกว่าขอเลิก ตี๋ร้องไห้เสียใจอย่างหนัก และไม่กล้าระบายกับใคร

 

บันทึกของตี๋:

 

         ชัย SMS มาบอกว่าขอเลิก   เรา................................................

 

 

กลุ่ม ๖

 

กรณีศึกษาที่ ๓ตี๋กับชัย

          ตี๋ตกลงเป็นแฟนกับชัยอย่างเงียบๆ โดยไม่ยอมให้ใครรู้ว่าทั้งคู่เป็นเกย์และรักกัน ทั้งคู่ใช้วิธีโทรคุยกันแทบทุกคืน และใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งเสมอในวันเสาร์อาทิตย์

          แต่พอผ่านไปสามเดือน ชัยก็โทรหาตี๋น้อยลง และไม่มาหาที่บ้านเหมือนเมื่อก่อน  ตี๋เข้าใจว่าชัยกำลังจะตีจากเพราะมีแฟนใหม่   ตี๋จึงคิดจะเป็นฝ่ายบอกเลิกชัย จากนั้น ตี๋จึงไม่รับโทรศัพท์ชัย เจอหน้าก็ไม่ยอมพูดด้วย

          จนวันหนึ่งชัยส่ง sms มาบอกว่าขอเลิก ตี๋ร้องไห้เสียใจอย่างหนัก และไม่กล้าระบายกับใคร

 

บันทึกของชัย:

 

         เราตัดสินใจส่ง SMS ไปบอกเลิกกับตี๋วันนี้   เรา................................................

อกหัก.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 60.99 KBs
Upload : 2015-07-25 16:43:50
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusomjai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สุขศึกษาและพลศึกษา


SAARD-KM © 2015

Generated 0.606622 sec.