krukookkoi Article


การสอดแทรกทัศนคติด้านบวกของครู
การเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ต้องการเหตุผลในการติดสินเรื่องต่างๆ วิทยาศาสตร์ทำให้เห็นสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เมื่อวิทยาศาสตร์ต้องการเหตุผล การฝึกฝนนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ครูวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการมีเหตุผลในการใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องยึดถือไปพร้อมๆ กับการมีเหตุผล คือการคิดบวก เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนให้มีมุมมองที่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล กระบวนการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องอาศัยการมีความคิดด้านบวกของครูเพื่อถ่ายทอดให้กับนักเรียนผ่านทางการกระทำ คำพูด เพื่อเป็นแรงกระตุ้น ผลักดัน เพิ่มขวัญและกำลังใจในการเรียนของนักเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 313.15 KBs
Upload : 2015-06-24 22:50:23
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

2
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krukookkoi
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


SAARD-KM © 2015

Generated 0.032693 sec.