payome หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ครูวิทย์คิดดอท...ยินดีต้อนรับ

Payome Kitpatthanasombat
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์
payomejo@hotmail.com
qrfree_kaywa_com.png


สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing
• Youtube

สืบค้นข้อมูล

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• หน่วยการเรียนรู้
• ใบความรู้
• ใบความรู้ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม-1 เมษายน 58  อบรม KM
3 เมษายน 58  อบรม ISchool
15-26 เมษายน 58  ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 3
20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 58 สอนปรับพื้นฐาน
10 พฤษภาคม 58  ประชุมครู
11 พฤษภาคม 58 เปิดภาคเรียน
22-24 พฤษภาคม 2558  อบรมปฏิบัติการ  Google App. For  education
5-7 มิถุนายน 58 : ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน
11 มิถุนายน 58 : พิธีไหว้ครู
21 มิถุนายน 58 : ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์
27 มิถุนายน 58 : ค่ายกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และค่ายพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์
6-7 กรกฎาคม 58 : สอบกลางภาค
20-24 กรกฎาคม 58 : กีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์
5-6 กันยายน 58 : ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน พว. ม.ต้น
9 กันยายน 58 : ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
11-12 กันยายน 58 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
14-18 กันยายน 58 : สอบปลายภาค
19-20 กันยายน 58 : อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
25-29 กันยายน 58 : ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์
5-7 ตุลาคม 58 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 ตุลาคม 58 : เปิดภาคเรียน
27 ตุลาคม 58 : ประชุมครูที่ปรึกษา/นิเทศภายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 58 : อบรมการจัดทำคลังข้อสอบ
7-8 พฤศจิกายน 58 : ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ข่าวสาร
อุณหภูมิและการถ่ายโอนความร้อน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-26 09:00:36 413 0
ของแข็งของเหลวและแก๊ส
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-26 08:49:32 411 1
การเปลี่ยนสถานะของสาร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-26 08:46:36 412 1
ppt.ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เมื่อ : 2017-06-25 15:55:10 413 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง พื้นฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
เมื่อ : 2017-06-25 15:48:48 414 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เมื่อ : 2015-11-19 13:42:05 502 4 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
โครงการสอน วิชาวิทยาศาสตร์2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
บทความ
เมื่อ : 2015-11-10 18:53:05 534 6
ทีวีดิจิตอล
บทความ
เมื่อ : 2015-04-01 09:50:11 624 5


เมื่อ : 2015-03-31 14:41:15 527 2

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
8871  
SAARD-KM © 2015

Generated 0.698947 sec.