korawan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกรวรรณ : Bio for Life

     KORAWAN NGAMSOM
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     email : jngamsom@yahoo.com
qrfree_kaywa_com.png

สืบค้นข้อมูล
• Google
• You tube
• Yahoo
• Bing

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

ชีววิทยาพื้นฐาน
• คำอธิบายรายวิชา
• มาตรฐาน/ตัวชี่วัด
• หน่วยการเรียนรู้
• เอกสารประกอบการเรียน
• power point ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
• ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชีววิทยา1
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• หน่วยการเรียนรู้
• วิดีโอ ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต

ชีววิทยา2
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• หน่วยการเรียนรู้
• วิดีโอ การ์ตูน : ระบบประสาท
• วิดีโอ : ไตและการทำงานของไต
• ระบบขับถ่าย
• การลำเลียงสาร
• การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต

ชีววิทยา3
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• หน่วยการเรียนรู้
• เอกสารประกอบการเรียน
• วิดีโอ ปฏิกิริยาแสง
• วิดีโอ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ตอนที่1
• วิดีโอ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ตอนที่ 2
• power point การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
• power point สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
• power point โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

18-28 เมษายน 2560 : สอนปรับพื้นฐาน น.ร. ม. 1 , ม. 4 
4-6 พฤษภาคม 2560 : ค่ายจริยธรรม น.ร. ม. 1 , ม. 4 
8 พฤษภาคม 2560: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2560 

10 พฤษภาคม 2560  : ประชุมครู

14 พฤษภาคม 2560  : อบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา  (PLC)

20-21 พฤษภาคม 2560  : อบรมเตรียมความพร้อมการขยายผล ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
10-11 มิถุนายน 2560 : ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์
17-18 มิถุนายน 2560 : ขยายผลตามโครงการของ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ครั้งที่ 1

15-16 กรกฏาคม 2560 : ขยายผลตามโครงการของ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ครั้งที่ 2


ข่าวสาร
ppt การทำสไลด์ถาวร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-07-16 11:56:13 378 0
Chloroplasts - Structure
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-26 08:44:37 438 1
ปฏิกิริยาแสง Light Reaction
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-25 19:14:59 443 1
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
เมื่อ : 2017-06-25 18:17:49 515 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ลิพิด Lipid ตอนที่ 3 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:13:21 412 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ลิพิด Lipid ตอนที่ 2 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:12:36 423 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ลิพิด Lipid ตอนที่ 1 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:11:57 408 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กรดอะมิโนและโปรตีน ตอนที่ 3 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:10:55 415 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กรดอะมิโนและโปรตีน ตอนที่ 2 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:10:10 407 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กรดอะมิโนและโปรตีน ตอนที่ 1 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:09:16 386 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คาร์โบไฮเดรต Carbohydrate ตอนที่ 8- อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:07:54 408 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ชีวโมเลกุล ตอนท่6- อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-14 09:05:55 435 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การหายใจระดับเซลล์ ตอนที่ 9 - อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เมื่อ : 2017-06-05 17:41:40 393 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทความ
เมื่อ : 2015-11-16 11:29:01 382 1
10 นิสัยที่ทำให้สมองพัง!
บทความ
เมื่อ : 2015-07-31 10:37:44 795 3
สรรพคุณของทานาคา หรือกระแจะจัน
บทความ
เมื่อ : 2015-07-03 18:24:22 4497 4
เรื่องของมังคุด...มังคุด [ข้างในมังคุดมีกี่กลีบ??]
เมื่อ : 2015-07-01 15:09:42 3693 4 บทความ
สาหร่ายทะเล พืชสร้างประโยชน์
เมื่อ : 2015-06-19 16:25:32 702 4 บทความ
สะเต็มศึกษา
เมื่อ : 2015-06-10 14:48:50 809 1 บทความ
ประตูที่ฆ่าเชื้อโรคได้
เมื่อ : 2015-06-10 12:34:46 720 5 บทความ
ทุเรียนน้ำ พิฆาตมะเร็ง
เมื่อ : 2015-04-29 11:09:08 840 5 บทความ
เหตุใด ฝักถั่วลิสงจึงอยู้ใต้ดิน
เมื่อ : 2015-04-17 17:06:55 617 8 บทความ
กัวรานา คืออะไร
เมื่อ : 2015-04-17 16:52:13 1169 6 บทความ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เมื่อ : 2015-04-07 10:37:11 963 7 บทความ
ต้นมหัศจรรย์ (มิราเคิล)
เมื่อ : 2015-04-05 14:56:32 1311 6 บทความ
เข้าใจธรรมชาติของเด็กมิติใหม่ ครูไทยยุคดิจิตอล
เมื่อ : 2015-04-05 13:19:45 669 4 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชีววิทยา3
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-27 18:27:49 317
การจัดการสอนวิชาชีววิทยา3
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-05-18 14:49:57 331
กิจกรรมการศึกษาการแบ่งเซลล์ของ น.ร. 4/1
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2015-12-25 12:06:45 262
ผลงาน น.ร. 5/1 โครงสร้างเนื้อเยื่อพืช
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2015-12-25 12:00:26 457
กิจกรรมศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อพืช น.ร. 5/1
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2015-12-25 11:29:40 266
กิจกรรมศึกษาลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาว
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2015-06-23 17:44:02 356
กิจกรรมทดสอบความจุปอด
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2015-06-10 12:12:40 517
อบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา ณ ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2015-04-01 13:23:46 538

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
78122  ประกาศ

SAARD-KM © 2015

Generated 0.974813 sec.